رفتن به محتوای اصلی
x

اصلاح سطح پلاسما، راهی ایمن، سازگار با محیط زیست و کم‌هزینه برای بهبود عملکرد نانوالیاف پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات در مهندسی بافت استخوان است.

اصلاح سطح پلاسما، راهی ایمن، سازگار با محیط زیست و کم‌هزینه برای بهبود عملکرد نانوالیاف پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات در مهندسی بافت استخوان است.

درمان اختلالات استخوانی به روش ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑﺎﻓـﺖ نسبت به پیوند‌های بیولوژیکی، پروتزهای مصنوعی و دارو درمانی بدلیل کاهش تعداد عمل‌های جراحی، انتقال بیماری، عفونت‌ها و همچنین کاهش هزینه‌های متحمل بر جامعه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، اصلاح سطح پلاسما بر روی نانو‌الیاف الکتروریسی شده پلی‌هیدروکسی بوتیرات به منظور بررسی میزان کارائی این داربست در حوزه مهندسی بافت استخوان بود. به کمک محاسبه نقاط ابری در دمای 25 درجه دیاگرام فازی برای سیستم پلی‌هیدروکسی بوتیرات/ دی متیل فرمامید/ تری فلوئورو استیک اسید رسم شد. بدین منظور دی‌متیل‌فرمامید با غلظت‌های مختلف بعنوان غیرحلال افزوده شد. سپس9 درصد وزنی پلی هیدروکسی بوتیرات در TFA حل شد و به مدت 60 دقیقه در دمای 40 درجه سانتی گراد هم زده شد. با به دست آوردن محلول پلیمری، درصدهای مختلف  غیر حلال به محلول پلیمری اضافه شده و یک ساعت دیگر در دمای 40 درجه سانتی گراد هم زده شد. محلول آماده شده در یک سرنگ 1 میلی لیتری با سوزن گیچ23 قرار گرفته و پارامترهای الکتروریسی شامل ولتاژ، فاصله سوزن تا کلکتور و نرخ جریان بر اساس عدم تولید قطرات و یکنواختی فیبر بهینه شد. تمام نانوالیاف بر روی یک فویل آلومینیومی با سرعت جمع کننده 300 دور در دقیقه جمع آوری و برای حذف تمام حلال‌ها و غیر حلال‌ها، تمام داربست‌ها در طول 24ساعت در دمای 25 درجه سانتی‌گراد با خلاء خشک شد. در ادامه مشخصه یابی‌های مختلف بر روی این داربست ها انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد، اصلاح سطح پلاسما راهی ایمن، سازگار با محیط زیست و کم‌هزینه برای بهبود عملکرد این نانوالیاف در مهندسی بافت استخوان است.

کلیدواژه ها: اصلاح سطح پلاسما | داربست الکتروریسی شده | پلی هیدروکسی بوتیرات | مهندسی بافت |

گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | متخصصان و پژوهشگران

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: اصلاح سطح پلاسما بر روی نانو الیاف الکتروریسی شده پلی هیدروکسی بوتیرات به منظور بررسی میزان کارائی این داربست در حوزه مهندسی بافت استخوان

مجری اصلی: سعید کرباسی   |   همکاران: محمد محمدعلی پور   |   تاریخ اتمام طرح: 1402/6/5   |   کد طرح: 2401226

English article: Plasma surface modification of electrospun polyhydroxybutyrate (PHB) nanofibers to investigate their performance in bone tissue engineering

 

نوع پژوهش
تازه های پژوهش