رفتن به محتوای اصلی
x

اپلیکیشن آموزش تغذیه و فعالیت بدنی در بیماران مبتلا به کبدچرب غیرالکلی طراحی و تولید شد

بیماری کبد چرب غیرالکلی شایع‌ترین بیماری مزمن کبدی در بسیاری از قسمت‌های جهان است. اصلاح و آموزش تغذیه و فعالیت بدنی در بهبود وضعیت سلامت بیماران نقش معنی‌دار دارد. استفاده از آموزش الکترونیک از جمله اپلیکیشن به دلیل دسترسی آسان و عدم محدودیت زمان و مکان امروزه در آموزش به منظور تغییر رفتار بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، طراحی و تولید اپلیکیشن  آموزش تغذیه و فعالیت بدنی در بیماران مبتلا به کبدچرب غیرالکلی بود. با توجه به عوامل تاثیر‌گذار در تغذیه و فعالیت بدنی بیماران مبتلا به کبدچرب غیرالکلی، الگوی اعتقاد بهداشتی به عنوان طرح کلی نظری برای این اپلیکیشن در نظر گرفته شد. براساس این مدل محتوای آموزشی اپلیکیشن طراحی شد. بر این اساس اپلیکیشن شامل بخش‌های زیر می‌باشد: آشنایی با کبد چرب: به منظور افزایش آگاهی و حساسیت و شدت درک شده نسبت به بیماری. تغذیه و کبدچرب: به منظور افزایش آگاهی و منافع درک شده نسبت به تغذیه مناسب. فعالیت بدنی و کبدچرب: به منظور افزایش آگاهی و منافع درک شده نسبت به فعالیت بدنی مناسب موانع و عبور از آن. دستیابی به موفقیت:به منظور افزایش خودکارآمدی درک شده در بیماران. درباره ما و تماس با ما به منظور آشنایی و  ارتباط مداوم گروه سازنده با مخاطبان.

کلیدواژه ها: تغذیه | اپلیکیشن | کبدچرب غیرالکلی | فعالیت بدنی |

گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | متخصصان و پژوهشگران

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: طراحی و تولید اپلیکیشن آموزش تغذیه و فعالیت بدنی در بیماران مبتلا به کبدچرب غیرالکلی

مجری اصلی: نفیسه تمدن پور   |   همکاران: آسیه پیرزاده، محدثه خوش گفتار، ندا کیانی   |   تاریخ اتمام طرح: 1402/8/14   |   کد طرح: ۱۴۰۰۳۱۵

نوع پژوهش
تازه های پژوهش