رفتن به محتوای اصلی
x

طرح تحول سلامت نتوانسته است بهره‌مندی از خدمات بستری را در ساکنان مناطق محروم و روستایی کشور تحت تاثیر قرار دهد

آگاهی از بهره‌مندی از خدمات سلامت و تعیین‌کننده‌های آن برای برنامه‌ریزی‌های حوزه سلامت اهمیت دارد. محققان حوزه سلامت مدل‌های مختلفی را برای شناسایی عوامل موثر بر بهره‌مندی از خدمات سلامت ارائه کرده‌اند که یکی از شناخته‌ترین آن‌ها مدل رفتاری بهره‌مندی از خدمات سلامت اندرسون و رونالد می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی روند و عوامل مرتبط با بهره‌مندی از خدمات بستری در خانوارهای ایرانی‌: تحلیل پیمایش بهره‌مندی از خدمات سلامت بود.  افرادی که در طی 12 ماه قبل از پیمایش، احساس نیاز به خدمات بستری داشتند انتخاب شدند. در ابتدا با استفاده از روش Difference-in-Difference ارتباط طرح تحول سلامت با بهره‌مندی از خدمات بستری مورد ارزیابی و سپس داده‌ها در قالب مدل لاجیت و در سه مرحله با توجه به طبقه‌بندی عوامل مرتبط با بهره‌مندی از خدمات سلامت بر اساس مدل اندرسون، مورد بررسی و تفسیر قرار گرفتند. نتایج ‌تحقیق نشان داد، طرح تحول سلامت نتوانسته است بهره‌مندی از خدمات بستری را در ساکنان مناطق محروم و روستایی کشور تحت تاثیر قرار دهد. همچنین،  مدل رفتاری اندرسون و رونالد می‌تواند چارچوب نظری مناسبی برای تبیین تعیین کننده‌های بهره‌مندی از خدمات بستری در ایران باشد. پیشنهاد می شود سه دسته عوامل تشکیل دهنده این مدل رفتاری، به طور پیوسته در سیاست‌گذاری های مرتبط با بهره‌مندی از خدمات بستری مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه ها: خانوار های ایرانی | بهره‌مندی | خدمات بستری | مدل Difference-in-Difference |

گروه مخاطب: سیاستگذاران درمانی

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: بررسی روند و عوامل مرتبط با بهره‌مندی از خدمات بستری در خانوارهای ایرانی :تحلیل پیمایش بهره‌مندی از خدمات سلامت

مجری اصلی: مریم معینی   |   همکاران: مژگان نظام زاده اژیه، شیرین نصرت نژاد   |   تاریخ اتمام طرح: 1402/8/14   |   کد طرح: 398571

English article: To what extent has the Iranian Health Transformation Plan addressed inequality in healthcare financing in Iran?

نوع پژوهش
تازه های پژوهش