رفتن به محتوای اصلی
x

زخم پوش اسفنجی نانوالیافی بر پایه عسل حاوی کراتین و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در بهبود زخم مؤثر است.

زخم‌پوش دولایه اسفنجی نانوالیافی در بسیاری از کاربردهای پزشکی ازجمله پزشکی بازساختی، مهندسی بافت، رهایش دارو و ترمیم زخم کاربرد دارد. هدف از این مطالعه، زخم‌پوش اسفنجی نانوالیافی بر پایه عسل حاوی کراتین و VEGF: یک مطالعه برون‌تن و درون‌تن بود. یک پانسمان دولایه متشکل از نانوالیاف الکتروریسی شده در لایه پایین‌ و یک ساختار اسفنجی به عنوان لایه بالایی‌ ارائه شده است. پلی اکریلیک اسید -عسل با منافذ به هم پیوسته 76.04 میکرومتر به عنوان لایه بالایی و کراتین و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی به عنوان لایه پایین آماده شدند. تهیه شد. فاکتور رشد اندوتلیال عروقی نشان‌دهنده رهاسازی تدریجی در طی 7 روز است که باعث افزایش رگ‌زایی می‌شود، همانطور که با سنجش غشای کوریوآلانتوئیک جوجه و مشاهده هیستومورفولوژی بافت در داخل بدن ثابت شد. علاوه بر این، مواد پانسمان ساخته شده نشان دهنده مشخصات کششی رضایت بخش، سازگاری سلولی برای سلول‌های کراتینوسیت انسانی، و توانایی تقویت اتصال و مهاجرت سلولی است. نتایج تحقیق نشان داد، زخم پوش اسفنجی نانوالیافی بر پایه عسل حاوی کراتین و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی منجر به کاهش التهاب، افزایش رسوب کلاژن، تسریع در تشکیل بافت گرانولاسیون و در نهایت بهبود زخم با ضخامت کامل شدند.

کلیدواژه ها: پانسمان زخم دولایه | عسل | کراتین | نانوالیاف | فاکتور رشد اندوتلیال عروقی |

گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | متخصصان و پژوهشگران | سیاستگذاران پژوهشی | سیاستگذاران درمانی

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: زخم پوش اسفنجی نانوالیافی بر پایه عسل حاوی کراتین و VEGF: یک مطالعه برون تن و درون تن

مجری اصلی: محمدرضا توکلی   |  همکاران: ژاله ورشوساز، مرجان میرحاج  |   تاریخ اتمام طرح: 1402/10/10   |   کد طرح: 140255

English article: Keratin-and VEGF-Incorporated Honey-Based Sponge–Nanofiber Dressing: An Ideal Construct for Wound Healing

نوع پژوهش
تازه های پژوهش