رفتن به محتوای اصلی
x

شیوع بیماری مزمن کلیه در اصفهان از آمار جهانی بیشتر است.

بیماری مزمن کلیه یک تهدید مهم بهداشت عمومی در جهان و همچنین در ایران است. هدف اصلی این مطالعه ارائه آگاهی از شیوع این بیماری در اصفهان می‌باشد که می‌تواند به برنامه ریزی برای کنترل این بیماری کمک کند. هدف ثانویه، ارزیابی عوامل خطر آن در این جمعیت است. از میان جمعیت عمومی ساکن در شهر اصفهان 3374 نفر از افراد 18 سال و بالاتر انتخاب شدند. داده‌های دموگرافیک همراه با داده‌های مربوط به فشار خون، معیارهای آنتروپومتریک، دریافت رژیم غذایی، فعالیت بدنی و وضعیت مصرف الکل و سیگار کشیدن آن‌ها جمع‌آوری شد. آزمایش‌های ادرار و خون انجام  و میزان فیلتراسیون گلومرولی و نسبت آلبومین به کراتینین ادرار محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد، شیوع بیماری مزمن کلیه در اصفهان از آمار جهانی بیشتر است که مربوط به عدم فعالیت فیزیکی، مصرف الکل، کم مصرف کردن لبنیات و سیگار کشیدن می‌باشد.

کلیدواژه ها: فعالیت فیزیکی | شیوع | بیماری مزمن کلیه | الکل |

گروه های مخاطب: متخصصان و پژوهشگران | سیاستگذاران درمانی

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: بررسی اپیدمیولوژیک بیماری مزمن کلیه در اصفهان

مجری اصلی: فیروزه معین زاده   |  همکاران: شیوا صیرفیان، مژگان مرتضوی، شهرزاد شهیدی، شهرام طاهری، محمد حسین روحانی، مرجان منصوریان، سحر وحدت، محمد سالکی  |   تاریخ اتمام طرح: 1402/10/10   |   کد طرح: 196086

English article: Chronic Kidney Disease in Isfahan Province, Action Plan for Screening in A Population-based Study

نوع پژوهش
تازه های پژوهش