رفتن به محتوای اصلی
x

مکمل‌یاری با خرفه وزن و شاخص توده‌بدنی را‌ در افراد بزرگسال کاهش می‌دهد.

به نظر می‌رسد مکمل خرفه شاخص‌های مرتبط با چاقی را بهبود می‌دهد؛ اما نتایج حاصل از مطالعات در این زمینه متناقض هستند. هدف از این مطالعه، اثرات مکمل خرفه بر شاخص‌های آنتروپومتریک بود. پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر شاملMedline ، Scopus ،‌Cochrane Library ،‌ Google Scholar و Web of Science با استفاده از کلمات کلیدی مناسب و بدون محدودیت جستجو شدند. هفت کارآزمایی بالینی کنترل شده در این مرور سیستماتیک و متاآنالیز وارد شدند. نتایج تحقیق نشان داد، مکمل‌یاری با خرفه ممکن است برای افراد مبتلا به چاقی یا افراد در معرض اضافه وزن مفید باشد؛ زیرا به نظر می‌رسد که سیاهدانه دارای خواص کاهنده وزن می‌باشد.

کلیدواژه ها: متاآنالیز | مرور نظام مند | خرفه | وزن | شاخص توده بدنی | دور کمر |

گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | متخصصان و پژوهشگران

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: اثرات مکمل خرفه بر شاخص های آنتروپومتریک - یک فرا تحلیل از مطالعات کارآزمایی

مجری اصلی: مهدی وجدی  |   همکاران: شیرین حسنی زاده، محمدباقرنیا، غلامرضا عسکری   |   تاریخ اتمام طرح: 1402/9/5   |   کد طرح: 140275

English article: The effects of purslane consumption on obesity indices: A GRADE-assessed systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

نوع پژوهش
یک پژوهش یک دانش