رفتن به محتوای اصلی
x

افزایش فشارخون و مصرف سیگار و مواد مخدر موجب افزایش احتمال خونریزی مغزی می‌شود.

خونریزی ساب آراکنویید بدترین پیش‌آگهی را بین سکته‌های مغزی هموراژیک دارد و باتوجه به مورتالیتی و موربیدیتی بالای آن بررسی اپیدمیولوژیک و شناسایی عوامل خطر بروز آن از اهمیت ویژه‌­ای برخوردار است. هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه‌ای عوامل خطر موثر بر خونریزی ساب آراکنویید در دو گروه آنوریسمال و غیر آنوریسمال بود. تمام بیماران با تشخیص خونریزی ساب آراکنویید در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ که در بیمارستان الزهرا بستری شده‌اند انتخاب شده و اطلاعات دموگرافیک و بالینی و آزمایشگاهی این افراد جمع‌آوری گردید. همچنین عوارض و پیامد بالینی این افراد نیز جمع‌آوری شد و تحت آنالیز قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان داد، مصرف دقیق داروهای فشارخون و کنترل دقیق آن باعث جلوگیری از خونریزی مغزی می‌شود و همچنین ترک سیگار و مواد مخدر باعث کاهش خونریزی مغزی می‌شود.

کلیدواژه ها: انوریسم | خونریزی ساب اراکنویید | تریاک | ریسک فاکتور |

گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | متخصصان و پژوهشگران

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: برسی مقایسه ای عوامل خطر موثر بر خونریزی ساب آراکنویید در دو گروه آنوریسمال و غیر آنوریسمال در بیمارستان الزهرا در سال های 95 تا 99

مجری اصلی: محمد سعادت نیا   |   همکاران: فرزام دشتی زمهریر   |  تاریخ اتمام طرح: 1402/8/14  |   کد طرح: ۳۴۰۰۸۳۵

English article: Re-Evaluating Risk Factors, Incidence, and Outcome of Aneurysmal and Non-Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage

نوع پژوهش
تازه های پژوهش