رفتن به محتوای اصلی
x

هرچه میزان دوز مصرفی کورتیکواستروئیدها پایین باشد، احتمال نارسایی آدرنال و کاهش ترشح هورمون آدرنوکورتیکوتروپین هم کمتر می‌شود.

بیمارانی که تحت درمان طولانی مدت گلوکوکورتیکوئید قرار دارند در طول درمان در معرض خطر ابتلا به نارسایی آدرنال هستند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان آدرنوکورتیکو تیروپین هورمون و نارسایی غده ادرنال در بیماران مبتلا به ضایعات پمفیگوس پوستی- مخاطی با مصرف کورتیکوستروئید خوراکی در شهر اصفهان  بود. 43 بیمار مبتلا به پمفیگوس پوستی مخاطی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات پوست بیمارستان الزهرا اصفهان و دانشکده دندانپزشکی بررسی شدند. این بیماران که کورتیکواستروئید با دوزهای مختلف و شیوه‌های متفاوت مصرف می‌کردند. اطلاعات بیماران شامل: سن، جنس، طول مدت مصرف، دوز مصرفی بیمار، مدت زمان مصرف کورتیکوستروئید و نحوه مصرف در شبانه روز و نوع پمفیگوس جمع آوری شدند. عملکرد غده آدرنال سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان داد، هرچه میزان دوز مصرفی کورتیکواستروئیدها پایین باشد، احتمال نارسایی آدرنال و کاهش ترشح هورمون آدرنوکورتیکوتروپین هم کمتر می‌باشد.

کلیدواژه ها: نارسایی آدرنال | کورتیکواسترویید خوراکی | پمفیگوس |

گروه مخاطب: متخصصان و پژوهشگران

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: بررسی میزان ادرنوکورتیکو تیروپین هورمون و نارسایی غده ادرنال در بیماران مبتلا به ضایعات پمفیگوس پوستی- مخاطی با مصرف کورتیکوستروئید خورامی در شهر اصفهان

مجری اصلی: محمدرضا صالحی   |   همکاران: محمد رضوی، الهام فقیهیان، شاهمرادی، ایرج لعلی   |   تاریخ اتمام طرح: 1402/9/5   |   کد طرح: 398114

English article: Adrenocorticotropic hormone (ACTH) level and adrenal deficiency in patients with mucocutaneous pemphigus.

 

نوع پژوهش
تازه های پژوهش