رفتن به محتوای اصلی
x

مصرف زرشک منجر به کاهش انسولین خون می‌شود.

اگرچه ارتباط بین مصرف زرشک با شاخص‌های قند خون به خوبی مشخص شده است اما نتایج مطالعات با هم در تناقض می باشند. هدف از این مطالعه، تاثیر مصرف زرشک بر روی شاخص‌های قندخون بود. منابع الکترونیکیPubMed, Scopus ‌‌و Google Scholar ‌بدون اعمال هیچ‌گونه محدودیت به منظور یافتن مقالات مرتبط جستجو شد. هفت مقاله وارد متا آنالیز شدند. نتایج تحقیق نشان داد، مصرف زرشک منجر به کاهش انسولین خون می‌شود ولی منجر به کاهش قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و مقاومت انسولین  نمی‌شود.

کلیدواژه ها: شاخص های قند خون | فراتحلیل | زرشک |

گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | متخصصان و پژوهشگران

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: تاثیر مصرف زرشک بر روی شاخص های قندخون- مرور نظامند و فرا تحلیل

مجری اصلی: زهرا صفری   |   همکاران: غلامرضا عسکری، عابد قوامی، سحر رفیعی   |  تاریخ اتمام طرح: 1402/9/5   |   کد طرح: 199029

English article: The effect of barberry (Berberis vulgaris L.) on glycemic indices: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

نوع پژوهش
تازه های پژوهش