رفتن به محتوای اصلی
x

نمایه شدن مجله Advanced Biomedical Research ‪( ABR )‬ در پایگاه اطلاعاتی Web of Science-ESCI‪(ISI)‬

نمایه شدن مجله  Advanced Biomedical Research ‪( ABR )‬
در پایگاه اطلاعاتی Web of Science-ESCI‪(ISI)‬

که حاصل زحمات تیم سردبیری مجله و حمایت های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است , را به دانشگاهیان تبریک عرض می کنیم.

گفتنی است این مجله قبلا در نمایه های معتبر دیگر از جمله PubMed هم نمایه شده بود.