رفتن به محتوای اصلی
x

ازتمامی محققین  مراکز تحقیقاتی،دانشکده ها و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کشور دعوت می شود تا آثار مرتبط با پژوهش های خود را در چهار محور زیر به کمیته ساماندهی تحقیقات کشورو کلان منطقه ارسال نمایند.

 

محورهای فراخوان:

۱. بهترین ها در تولید شواهد علمی مناسب و گردش صحیح آن ( شامل سه بخش: تولید مقاله،کتاب و سایر موارد)

۲.بهترین ها در پژوهش وتحقیقات کاربردی

۳.بهترین ها در فعالیت های خلاقانه با نوآوری در بهبود فرایند مدیریت تحقیقات در ایران

۴.بهترین های مراکز تحقیقاتی با تغییر کاربری مناسب و نوآوریها در دوران پاندمی کووید-۱۹

 

جهت کسب اطلاعات بیشتربرای ارسال مستندات لازم برای شرکت در فراخوان،به وب سایت کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹ به آدرس https://corona.research.ac.ir مراجعه شود.
مهلت شرکت در فراخوان: تاپایان وقت اداری ۵ تیرماه ۱۴۰۰

ایمیل ارتباطی جهت پاسخگویی به سوالات: covid_research@yahoo.com