رفتن به محتوای اصلی
x

ژن GRASP در بافت تومور کولورکتال در مقایسه با بافت سالم اطراف افزایش می‌یابد.

سرطان کولورکتال یکی از علل شایع سرطان‌ها است‌. روش‌های تهاجمی و‌ غیر تهاجمی مختلفی برای تشخیص این سرطان وجود دارد. کاهش مرگ و میر و بروز این سرطان نیاز به تشخیص در مراحل اولیه با بیومارکرهای حساس و اختصاصی دارد‌. بنابراین تشخیص با مارکرهای مولکولی در مراحل اولیه یک روش مناسب است. هدف از این مطالعه ارزیابی فراوانی متیلاسیون پروموتر ژن‌GRASP  در بافت تومورال کولورکتال و بافت سالم بود. DNA 50 نمونه پلاسمای منجمد تازه  بیماران مبتلا به سرطان در مراحل اولیه استخراج شد و نتایج با بافت سالم اطراف مقایسه شد. نتایج تحقیق نشان داد، ژن‌GRASP  در بافت تومور کولورکتال در مقایسه با بافت سالم اطراف افزایش می‌یابد.

عنوان پروژه: ارزیابی فراوانی متیلاسیون پروموتر ژن GRASP در بافت تومورال کولورکتال و بافت سالم

مجری اصلی: احمد شواخی

 کد طرح: ۳۹۷۳۷۹

مقاله فارسی: فراوانی متیلاسیون پروموتر ژن GRASP در بافت تومورال کولورکتال در مقایسه با بافت سالم اطراف آن