رفتن به محتوای اصلی
x

داروی والپروئیک اسید، سبب ممانعت از متاستاز در رده سلولی سرطان معده می‌شود.

سرطان معده یکی از تومورهای بدخیم و شایع در دنیا است و به دلیل نرخ مرگ و میر بالا، یکی از مهم‌ترین علل مرگ‌های مرتبط با سرطان می‌باشد. متاستاز یکی از ویژگی‌های بارز سرطان معده می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر والپروئیک اسید بر روی تغییر اپیتلیال به مزانشیمال از طریق اندازه گیری شاخص‌های میزان مهاجرت و میزان بیان ژن‌های CDH1 ،CDH2 و VIM در رده سلولی AGS سرطان معده بود. تکنیک Real-time PCR برای اندازه گیری بیان ژن‌های CDH1 و VIM در دو گروه تیمار شده و تیمار نشده با والپروئیک اسید انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد، والپروئیک اسید میزان تکثیر و رشد سلول‌های سرطان معده را کاهش می‌دهد و از طرفی بر روی ویژگی‌های مرتبط با EMT اثر گذاشته و باعث مهار فرایند مذکور در سلول‌های AGS می‌شود.

عنوان پروژه: بررسی اثر والپروئیک اسید بر روی تغییر اپیتلیال به مزانشیمال (EMT) از طریق اندازه گیری شاخص های میزان مهاجرت و میزان بیان ژن های CDH1 ،CDH2 و VIM در رده سلولی AGS سرطان معده

مجری اصلی: پروانه نیک پور 

کد طرح: ۳۹۶۲۹۱

English article: Evaluation of the Effects of Valproic Acid Treatment on Cell Survival and Epithelial-Mesenchymal Transition-Related Features of Human Gastric Cancer Cells