رفتن به محتوای اصلی
x

شعارهای پویش ملی سلامت - نیمه اول بهمن ماه

 پویش ملی سلامت: بسیج ملی آموزش تغذیه همگانی

شعار هفته اول: انتخاب همه نمک کم اما تصفیه شده ید دار

1

شعار هفته دوم: از کودکی تا پیری لبنیات دوست سلامتی

2