رفتن به محتوای اصلی
x

مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می کند:

برگزاری همایش کشوری آموزش و مراقبت جامع نگر در پاندمی کرونا - ۲۵ و ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ 

 

دریافت برنامه همایش مربوط به روز ۲۵ خرداد

دریافت برنامه همایش مربوط به روز ۲۶ خرداد

 

وب سایت همایش: https://seminar.mui.ac.ir/corona

لینک ورود به همایش : https://research.mui.ac.ir/webinar/cecp19

لینک ورود به پوستر : https://research.mui.ac.ir/webinar/pcecp19