رفتن به محتوای اصلی
x

دبیرخانه اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می نمای:

وبینار آموزشی "مروری بر مصادیق کاربردی اخلاق در پژوهش"

 

زمان: 4شهریور- ساعت 10-12

لینک ثبت نام دانشجویان و کارشناسان: https://research.mui.ac.ir/register2

لینک ثبت نام اعضای هیات علمی: https://fdedc.mui.ac.ir

لینک ورود به وبینار: https://research.mui.ac.ir/webinar/resplan1