رفتن به محتوای اصلی
x

دبیرخانه اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می نماید:

وبینار "ملاحظات اخلاقی در پژوهش های خاص (سلول های بنیادی، مطالعات بین المللی، گروه های آسیب پذیر)"

 

اعضای محترم هیأت علمی از طریق سامانه توانمندسازی هیأت علمی و کارکنان از طریق سامانه آموزش و دانشجویان درصورت حضور در وبینار گواهی دریافت می نمایند.

زمان:  شنبه 28 بهمن ماه 1402-ساعت 14:30-12:30

لینک ثبت نام اعضای محترم هیات علمی:                                            https://fdedc.mui.ac.ir

لینک ثبت نام اعضای محترم غیر هیات علمی:             https://research.mui.ac.ir/rec_register

لینک ورود به وبینار:                                             https://research.mui.ac.ir/webinar/rec

 

لازم به ذکر است پیش آزمون وبینار جهت کارکنان محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در تاریخ 1402/11/25 از ساعت 15-12 و پس آزمون در تاریخ 1402/11/29 از ساعت 15-12 برگزار می گردد.