رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه آموزشی حضوری

" اصول اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی  (تعارض منافع)"

 

درصورت ثبت نام و حضور در کارگاه، اعضای محترم هیأت علمی از طریق سامانه توانمندسازی هیأت علمی گواهی دریافت می نمایند و برای سایر پژوهشگران نیز گواهی صادر و ایمیل خواهد شد.

زمان:  شنبه 26 خردادماه 1403   ساعت:  12-10

مکان: سالن جلسات شماره 3 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

شروع ثبت نام: 1403/03/19

لینک ثبت نام اعضای محترم هیأت علمی:                                            https://fdedc.mui.ac.ir

لینک ثبت نام سایر پژوهشگران:                              https://research.mui.ac.ir/rec_register