رفتن به محتوای اصلی
x

جلسات آنلاین و سایر فرایندها

جهت دریافت فرم درخواست برگزاری جلسات آنلاین اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت فرم درخواست ایجاد ایمیل دانشگاهی (پست الکترونیک حقیقی/حقوقی)  اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت فرم درخواست ایجاد ایمیل دانشگاهی مخصوص مشمولین غیر هیات علمی ارشد قانون طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان و طرح دکتراي تخصصی (ضریب K )  (پست الکترونیک حقیقی/حقوقی)  اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت واستفاده ازدستور العمل استفاده از سرویس جدید پست الکترنیک دانشگاه اینجا کلیک نمائید.