رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری دویست و چهل و ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

برگزاری دویست و چهل و ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

دویست و چهل و ششمین شورای پژوهشی دانشگاه در محل سالن کنفرانس معاونت تحقیقات و فناوری با حضور کلیه اعضا تشکیل شد. در این جلسه آقای دکتر عسکری معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه گزارشی از روند پرداخت طرح ها و پایان نامه ها و همچنین گزارشی از بررسی طرح های ا% ارائه نمودند .
در این جلسه درخصوص برنامه دستیار پژوهش مورد حمایت دانشگاه تصمیم گیری بعمل آمد.همچنین مقرر گردید مأموریت های اصلی دانشکده ها و پژوهشکده ها اعلام تا جهت عقد تفاهم نامه با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران اقدام بعمل آید. سایر نامه های رسیده به معاونت مطرح و درخصوص آن تصمیم گیری شد.