رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری هشتاد و هشتمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ، در تاریخ سوم مرداد ماه ۱۴۰۱

هشتاد و هشتمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ، در تاریخ سوم مرداد ماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری در سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.  
در این جلسه اصلاحیه های متعددی در دستور بررسی قرار داشت که یک مورد به کمیته دانشگاهی اخلاق ارجاع شد و ۱۶ مورد غربالگری شده از جلسه قبل تا این جلسه نیز تایید گردید.