رفتن به محتوای اصلی
x

میز مشاوره ثبت

 

زمان :

یکشنبه ها ساعت 10-12

با تعیین وقت قبلی از طریق :

 - شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۰۳۵

 خدمات:

- برگزاری جلسات مشاوره ای و پشتیبانی با درخواست‌کنندگان راه اندازی برنامه ثبت یا ارتقا و توسعه آن

- برگزاری جلسات با مسئولین ثبت در حال اجرا جهت ارزیابی برنامه و شناسایی نقاط قوت و ضعف

- مشاوره جهت چگونگی همکاری با سایر مراکز ثبت و تفاهم نامه ها

- آموزش جهت تکمیل پروپوزال ثبت بیماری ها

- راهنمایی تکمیل فرم گزارش برنامه های ثبت

- ارایه تجربیات برای اجرای هر چه بهتر برنامه

- مشاوره مدیریت هزینه های برنامه های ثبت و تداوم آن