رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

توانمندی دانشگاه‌ها در دنیای امروز تا حد زیادی با دستاوردهای تحقیقاتی و فناورانه آن‌ها سنجیده می­ شود. ارائه خدمات مناسب در نظام سلامت مستلزم انجام تحقیقات کاربردی برای ایجاد شواهد دقیق علمی است. پژوهش‌هایی که به درستی طراحی و اجرا شوند می‌توانند نقش بسزایی در دستیابی به روش‌های نوین و بومی برای پیشگیری، تشخیص، درمان و بازتوانی داشته باشند. از سوی دیگر، تحقیقات پایه می‌توانند علاوه بر گسترش مرزهای دانش، به توسعه توانمندی علمی دانشگاه در حل مسائل پیچیده کمک کند.

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات متولی اداره فرایندهای مربوط به طرح‌های پژوهشی، تعیین پژوهانه و اعتبارهای تحقیقاتی ویژه، نظارت و حمایت از مراکز تحقیقاتی، اداره دوره‌های­ پسادکترا و دستیار پژوهشی و نیز توسعه برنامه‌های ثبت بیماری‌ها است.

توجه به کیفیت از اصول بنیادین در مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات است. همچنین، تمرکز بر توسعه ظرفیت نیروی انسانی، توزیع عادلانه و بهینه منابع، تسهیل و نیز تسریع فرایندها و پاسخگویی به دریافت کنندگان خدمات از ارزش‌های کلیدی حاکم بر فرایندها است.