کتابخانه دیجیتال

کتابخانه دیجیتال دانشگاه

پژوهشیار

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

توانمند سازی پژوهشی

توانمندسازی پژوهشی اعضا هیات علمی

کمیته پژوهش های دانشجویان

مهمترین فعالیت های این ماه کمیته پژوهش های دانشجویان را می توانید در زیر مشاهده فرمایید:

 

نوپا

 

نوپا

نوپا

Read More

 

کمیته تحقیقات دانشجویی

 

کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی

Read More

 

ثبت اختراعات

 

ثبت اختراعات

ثبت اختراعاتی

 

کتابخانه مرکزی

 

کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی دانشگاه

Read More

 

مجلات دانشگاه

 

مجلات دانشگاه

مجلات دانشگاه

Read More

 

پارک علم و فناوری

 

پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری

Read More

 

کمیته اخلاق

 

کمیته اخلاق

کمیته اخلاق

Read More

 

آزمایشگاه جامع تحقیقات

 

آزمایشگاه جامع تحقیقات

آزمایشگاه جامع تحقیقات

Read More

 

فرم ها

 

فرم ها

کلیه فرم های معاونت

Read More

 

 

CTC

مرکز کارآزمایی بالینی

Profiles

رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه

کارگروه روابط بین الملل پژوهشی

اطلاعات

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶